Dopravná značka Z 1

Z 1 - Dopravný kužeľ

Zákon

Dopravné kužele umiestnené v rade za sebou majú zhodný význam ako značka V 1a, a to aj vtedy, ak sú umiestnené na značke V 2a, V 2b, V 2c alebo V 3. Môžu vymedzovať priestor, do ktorého je zakázané vchádzať.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Kužele vymedzujú priestor, kde nesmieme vchádzať.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne