Dopravná značka V9b

V 9b - Predbežné šípky

Zákon

Značka Predbežné šípky vyznačuje blížiaci sa prechod pozdĺžnej prerušovanej čiary na súvislú čiaru; ak je umiestnená v osi jazdného pruhu, vyznačuje jeho blížiace sa skončenie.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Šípky v medzerách medzi čiarami znamená pre vodiča blížiaca plná čiara. Ak si v protismere šikovne sa vráť na svoju pravú stranu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne