Dopravná značka V8b

V 8b - Cyklistická smerová šípka

Zákon

Značka Cyklistická smerová šípka vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku C 8.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne