Dopravná značka V8a

V 8a - Cyklistická smerová šípka

Zákon

Značka Cyklistická smerová šípka vyznačuje na cestičke pre cyklistov určený smer jazdy cyklistov; spolu s pozdĺžnymi čiarami dopĺňa značku C 8.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne