Dopravná značka V7

V 7 - Priechod pre cyklistov

Zákon

Značka Priechod pre cyklistov vyznačuje kríženie cyklistickej cestičky s vozovkou. Na prejazd cyklistov sa vopred upozorňuje značkou A 16.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zelená farba znamená farba tiež pre cyklistov, a v tomto prípade je to priechod pre cyklistov.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne