Dopravná značka V6b

V 6b - Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich

Zákon

Značka Priechod pre chodcov s vodiacim pásom pre nevidiacich vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel, pričom značka je použitá v kombinácii so zariadením Z 8a. Vodiaci pás zariadenia Z 8a musí vždy bezprostredne nadväzovať na varovný pás zariadenia Z 8b a smerovým vedením zodpovedať signálnemu pásu zariadenia Z 8c, ktorý je umiestnený v priľahlom chodníku; inak značka V 6b sa nepoužije. Značka má rovnaký význam ako značka V 6a a používa sa vždy podľa rovnakých zásad.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to priechod pre chodcov s pomocným pásom pre slepcov , aby prešiel pekne rovno cez tento priechod.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne