Dopravná značka V6a

V 6a - Priechod pre chodcov

Zákon

Značka Priechod pre chodcov vyznačuje plochu, na ktorú sa usmerňuje prechod chodcov cez vozovku a ktorou sa zabezpečuje prednosť pešej premávky pred premávkou vozidiel. Na zvýraznenie viditeľnosti možno značku aplikovať v retroreflexnom červenobielom farebnom vyhotovení, pričom červená farebná úprava musí presahovať biele pruhy po stranách v smere jazdy vozidiel o 50 cm. Zásady použitia značky V 6a sú rovnaké ako zásady použitia značky IP 6.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to " zebra " priechod pre chodcov.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne