Dopravná značka V5c

V 5c - Priečna súvislá čiara s nápisom "STOP"

Zákon

Značky Priečna súvislá čiara, Priečna súvislá čiara so symbolom „Daj prednosť vjazde!" a Priečna súvislá čiara s nápisom „STOP“ vyznačujú hranicu križovatky; to neplatí, ak sa tieto značky používajú ako pomocné čiary na zastavenie vozidla v priestore križovatky. Značka vyznačuje miesto, kde je vodič povinný zastaviť vozidlo na príkaz značky P 2.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak pri tejto vodorovnej dopravnej značke dôjde k nesúladu medzi zvislou dopr. značkou " daj prednosť v jazde, platí zvislá dopravná značka a ja nemusím zastaviť na príkaz vodorovného značenia čiže pri tejto stop čiare.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne