Dopravná značka V4

V 4 - Vodiaca čiara

Zákon

Značka Vodiaca čiara vyznačuje okraj vozovky a oddeľuje vozovku od krajnice, prípadne chodníka. Vyhotovenie prerušovanej a plnej čiary možno použiť aj na oddelenie časti odbočovacieho alebo pripájacieho pruhu od priebežného pruhu. Vyhotovenie prerušovanej čiary sa používa najmä pri vyústení vjazdu z miesta mimo cesty a na oddelenie vjazdového alebo výjazdového klina zastávkového pruhu a na oddelenie parkovacieho pruhu. Značka V 4 neupravuje prednosť v jazde!

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto dopr. značka znamená, okraj vozovky a nie únikovú cestičku alebo hranicu križovatky.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne