Dopravná značka V3

V 3 - Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou

Zákon

Ak sú značkou Pozdĺžna súvislá čiara doplnená prerušovanou čiarou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou, vodič sa riadi významom pravej čiary z tejto dvojice čiar. Ak sú touto značkou vyznačené jazdné pruhy v jednom smere jazdy, vodič sa riadi významom bližšej čiary.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto dopr. značka znamená,ak sa vodič nachádza v úseku , kde je čiara plná , nemôže predchádzať, ale ak je v úseku ,kde pri ňom bližšie je čiara prerušovaná, tento zákaz neplatí.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne