Dopravná značka V2c

V 2c - Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara

Zákon

Značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara vyznačuje jazdný pruh používaný striedavo pre jeden aj druhý smer jazdy; ak sa jazdný pruh takto nepoužíva, má značka Dvojitá pozdĺžna prerušovaná čiara V 2c rovnaký význam ako značky V 2a alebo V 2b.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto dvojitá čiara prerušovaná znamená , že jazda v tomto pruhu môže byť obojsmerná.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne