Dopravná značka V2b

V 2b - Pozdĺžna prerušovaná čiara

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak si porovnáme značku V 2a s touto značkou vidíme ,že medzery medzi čiarami sú menšie,t.z. že môžme očakávať pozdĺžnu čiaru.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne