Dopravná značka V2a

V 2a - Pozdĺžna prerušovaná čiara

Zákon

Značky Pozdĺžna prerušovaná čiara sa môžu prechádzať pri dodržaní ostatných ustanovení tejto vyhlášky. Značka V 2a s rozostupmi (medzerami) dvojnásobnej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka úsečiek vrátane odbočovacích a pripájacích pruhov, vyznačuje najmä jazdné pruhy. Značka V 2b s úsečkami rovnakej až štvornásobnej dĺžky, ako je dĺžka medzier, vyznačuje jazdné pruhy a predchádza značke V 1a alebo upozorňuje na nebezpečné miesta (zákrutu, križovatku a podobne); značka môže byť doplnená značkou Predbežné šípky V 9b

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne