Dopravná značka V1b

V 1b - Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara

Zákon

Značka Dvojitá pozdĺžna súvislá čiara sa používa na oddelenie protismernej premávky dvomi alebo viacerými jazdnými pruhmi. Značka sa používa podľa rovnakých zásad ako značka V 1a.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vodorovná dopravná značka , čiara zobrazená na zemi, znamená že dvojitá čiara znamená protismernú premávku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne