Dopravná značka V1a

V 1a - Pozdĺžna súvislá čiara

Zákon

Značka Pozdĺžna súvislá čiara sa používa na oddelenie jazdných pruhov s protismernou premávkou a na oddelenie radiacich pruhov pred križovatkou. Vodič musí ísť vpravo od tejto značky. Značku je zakázané prechádzať alebo nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie alebo odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na vchádzanie z miesta mimo cesty na cestu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vodorovná dopravná značka , čiara zobrazená na zemi, znamená tiež ,že vodič cez ňu nesmie prechádzať pokiaľ neodbočuje na miesto mimo cesty alebo vybočuje zo smeru jazdy,....


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne