Dopravná značka V16

V 16 - Optická psychologická brzda

Zákon

Značka Optická psychologická brzda opticky, prípadne aj zvukovo vedie vodičov k zníženiu rýchlosti jazdy pred miestom, na ktorom hrozí nebezpečenstvo a je potrebné zvýšiť opatrnosť.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Očami aj sluchom zaregistrujem zmenu na vozovke, automaticky spomaľujem, napr. pred priechodom pre chodcov,....


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne