Dopravná značka V15

V 15 - Bezpečná vzdialenosť

Zákon

Značka Bezpečná vzdialenosť vyznačuje na ceste pozorovacie body, ktoré v spojení so značkou IP 32 odporúčajú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach; bezpečná vzdialenosť je zobrazená na značke IP 32.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Takto vyznačený priestor -šípky znázorňujú bezpečnú vzdialenosť medzi vozidlami.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne