Dopravná značka V14

V 14 - Nápisy na vozovke

Zákon

Značka Nápisy na ceste sa používa na povrchu cesty, parkoviska alebo na inej dopravnej ploche a vhodným údajom alebo nápismi napríklad BUS, TRAM, TIR, NITRA, STOP a podobne vyjadruje rôzne doplňujúce údaje.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Toto nie je zastávka autobusa, ale je to len nápis na vozovke/ blížiaci sa vyhradený jazdný pruh pre autobusy./


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne