Dopravná značka V13

V 13 - Šikmé rovnobežné čiary

Zákon

Značka Šikmé rovnobežné čiary vyznačuje priestor, do ktorého je zakázané vchádzať alebo doň nákladom presahovať, ak to nie je potrebné na obchádzanie, odbočovanie na miesto mimo cesty alebo na poľnú cestu, lesnú cestu, cestičku pre cyklistov alebo do obytnej zóny, alebo do pešej zóny, pričom nesmú byť ohrození ostatní účastníci cestnej premávky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Do takto vyznačeného priestoru je zakázané vchádzať, len ak je to potrebné na odbočovanie, vyhýbanie sa,....


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne