Dopravná značka V12c

V 12c - Žltá prerušovaná čiara

Zákon

Značka Žltá prerušovaná čiara vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané státie vozidiel.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne