Dopravná značka V12b

V 12b - Žltá súvislá čiara

Zákon

Značka Žltá súvislá čiara vyznačuje úsek, kde je z obidvoch strán tejto čiary zakázané zastavenie a státie vozidiel.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz zastavenia aj státia.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne