Dopravná značka V12a

V 12a - Žltá kľukatá čiara

Zákon

Značka Žltá kľukatá čiara vyznačuje priestor, kde je zakázané státie vozidiel.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Zákaz státia


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne