Dopravná značka V11b

V 11b - Varovný pás od zastávky autobusu, trolejbusu a električky

Zákon

Značka Varovný pás od zástavky autobusu, trolejbusu a električky upozorňuje z dôvodu bezpečnosti osôb na zástavkách pravidelnej verejnej dopravy osôb na bezpečnú vzdialenosť od priľahlej vozovky. Značka vyznačuje bezpečnostný priestor nástupišťa zastávky, do ktorého je zakázané osobám vstupovať alebo doň inak presahovať v čase príjazdu vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb do priestoru zástavky, a to až do jeho zastavenia; ako varovný pás možno použiť aj varovný pás pre nevidiacich Z 8b v červenej farbe.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

V čase príjazdu autobusu nevstupovať do priestoru vyznačeným týmto červeným varovným pásom.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne