Dopravná značka V10d

V 10d - Parkovacie miesta s vyhradeným státím

Zákon

Značka Parkovacie miesta s vyhradeným státím s príslušným vhodným nápisom alebo symbolom vyznačuje priestor parkovacieho miesta s vyhradeným státím a dopĺňa značku IP 16.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Miesta vyznačené pre niekoho ,napr. pre danú firmu, pre banku,....


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne