Dopravná značka V10b

V 10b - Parkovacie miesta so šikmým státím

Zákon

Značky Parkovacie miesta s kolmým státím, Parkovacie miesta so šikmým státím V10b a Parkovacie miesta s pozdĺžnym státím V 10c vyznačujú miesto, kde je dovolené zastavenie a státie a určený spôsob státia.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Vyznačenie spôsobu parkovania t.z šikmé.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne