Dopravná značka P9

P 9 - koniec hlavnej cesty

Zákon

Značka informuje o tom, že na najbližšej križovatke táto cesta už nie je hlavnou cestou. V obci sa značka P 9 používa len pred skončením dlhšieho úseku hlavnej cesty, a to za poslednou križovatkou hlavnej cesty.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Končí sa hlavná cesta a nasleduje značka vedľajšia cesta. Už nebudem mať prednosť.
Je to aj v takom úseku, kde vodič bol opakovane na hlavnej ceste, a práve teraz hlavná cesta končí.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne