Dopravná značka P8

P 8 - hlavná cesta

Zákon

Značka upozorňuje najmä v obci na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu. Používa sa v kombinácii najmä s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P 13 až P 15.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Iné značky tohto tvaru neexistuje. Je nezameniteľná - je to hlavná cesta. Riadime sa ňou vtedy, ak nefunguje semafór ani križovatka nie je riadená buď policajtom alebo inou oprávnenou osobou.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne