Dopravná značka P7

P 7 - okružná križovatka

Zákon

Značka upozorňuje vopred ako značka predbežná na kruhový objazd, ktorý je označený značkou Kruhový objazd (C 7).

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Blížiaci sa kruhový objazd - riadime sa buď značkami (hlavná cesta a vedľajšia cesta), alebo pravidlami o prejazde cez križovatku.
Vozidlo prichádzajúce sprava má prednosť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne