Dopravná značka P6

P 6 - križovatka s vedľajšou cestou (vzor)

Zákon

Značka sa taktiež používa mimo obce a možno ju použiť namiesto značky P 5, pričom upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou pripojenou sprava pod určitým stupňom a označuje hlavnú cestu; na označenie hlavnej cesty s vedľajšou cestou zľava je jej symbol obrátený.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tvar hlavnej a vedľajšej cesty mimo obce. Treba očakávať, že z vedľajšej cesty môže niekto vybehnúť na hlavnú cestu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne