Dopravná značka P5

P 5 - križovatka s vedľajšou cestou

Zákon

Značka sa používa mimo obce a upozorňuje na križovatku s vedľajšou cestou a označuje hlavnú cestu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tvar hlavnej a vedľajšej cesty mimo obce. Treba očakávať, že z vedľajšej cesty (z oboch strán) môže niekto vybehnúť na hlavnú cestu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne