Dopravná značka P4

P 4 - križovatka

Zákon

Značka upozorňuje na križovatku, kde nie je prednosť v jazde upravená značkami napríklad na upozornenie na križovatku, kde sa na rozdiel od predchádzajúceho priebehu končí hlavná cesta a uplatňuje sa ustanovenie vyplývajúce zo všeobecných ustanovení pravidiel cestnej premávky „prednosť vozidiel prichádzajúcich sprava“.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Križovatka, neriešená dopravnými značkami. Uvedomiť si pravidlá pri prejazde križovatkou.
Vozidlo prichádzajúce sprava má prednosť, a vozidlo, ktoré odbočuje doľava dáva prednosť všetkým motorovým aj nemotorovým vozidlám a električkám idúcim v oboch smeroch a chodcom ktorý prechádzajú cez vozovku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne