Dopravná značka P3

P 3 - daj prednosť v jazde električke

Zákon

Značka sa používa na mieste, kde v sporných alebo iných prípadoch treba prikázať vodičovi dať prednosť v jazde električke, alebo na zdôraznenie inak určenej povinnosti dať prednosť v jazde električke. Značka P 3 sa umiestňuje pred miestom priblíženia električkovej koľaje k okraju vozovky, napríklad na znemožnenie jazdy vozidiel pozdĺž električky, a pred miestom, kde električka križuje smer jazdy ostatných vozidiel.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Dať prednosť v jazde komu? Električke.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne