Dopravná značka P2

P 2 - stoj, daj prednosť v jazde

Zákon

Značka ukladá vodičovi povinnosť zastaviť vozidlo a dať prednosť v jazde; vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, odkiaľ má na križovatku náležitý rozhľad. Značka označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou, a to najmä v prípadoch, keď križovatka nie je dostatočne prehľadná; za predpokladu, že miesto na zastavenie vozidla je možné presne vymedziť, použije sa značka v kombinácii so značkou V 5c. Značka P 2 sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky P 13 až P 15.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Na príkaz tejto dopravnej značky MUSÍM vozidlom vo výhľade zastaviť či vidím, alebo nie.
Zastavenie znamená, že kolesá vozidla musia ostať v pokoji, nesmú sa točiť.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne