Dopravná značka P15

P 15 - tvar križovatky (vzor)

Zákon

Dodatková tabuľka vyznačuje skutočný geometrický tvar križovatky, pričom hlavná cesta je vyznačená čiarou dvojnásobnej šírky ako čiara vyznačujúca vedľajšie cesty, okrem dodatkovej tabuľky Tvar križovatky (P 12), ktorá vyznačuje len cesty rovnakého významu. Cesta, po ktorej sa ku križovatke prichádza, je vyznačená čiarou vychádzajúcou od spodného okraja dodatkovej tabuľky s tvarom križovatky v smere jazdy vodiča.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Skutočný tvar križovatiek, s vyznačením hlavnej a vedľajšej cesty, ktoré krátko po sebe nasledujú. Hrubšou čiarou je vyznačená hlavná cesta a tenšou je vyznačená vedľajšia cesta.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne