Dopravná značka P1

P 1 - daj prednosť v jazde

Zákon

Značka ukladá vodičovi povinnosť dať prednosť v jazde; označuje vedľajšiu cestu pred križovatkou s hlavnou cestou. Značka sa používa najmä v kombinácii s príslušnou dodatkovou tabuľkou s tvarom križovatky Tvar križovatky č. P 13 až P 15.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Upozorňuje na križovatke, že idem z vedľajšej cesty, musím dať prednosť v jazde, ak dostatočne nevidím, zastavím vozidlo vo výhľade.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne