Dopravná značka O 3

O 3 - Označenie autobusu prepravujúceho deti

Zákon

Osobitné označenie označuje autobus používaný na prepravu detí v čase použitia autobusu na tieto účely.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne