Dopravná značka O 2

O 2 - Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Zákon

Označenie označuje vozidlo používané lekárom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v čase použitia vozidla na tieto účely.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne