Dopravná značka O 1

O 1 - označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou

Zákon

Osobitné označenie označuje vozidlo vedené osobou so sluchovým postihnutím v čase použitia vozidla touto osobou.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne