IS-9

IS 9 - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Schématicky znázorňuje vedenie hlavnej a vedľajšej cesty. Značka sa používa pred dopravne významnými križovatkami ciest I., II. a III. triedy a pred dôležitými cestami v obci. Základná plocha značky na ceste I., II. a III. triedy je vždy modrej farby; ak sa cieľ nachádza na výjazde smerom na diaľnicu alebo na rýchlostnú cestu, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha zelenej farby s uvedením názvu cieľa a ak sa ako cieľ uvádza na miestnych cestách na návestenie miestnych a iných cieľov, uvedie sa na základnej modrej ploche subplocha bielej farby. Na bielej subploche sú nápisy a šípky (symboly) čierne. Spravidla sa k uvedenému cieľu na značke uvedie aj označenie cesty. Ak sú ciele dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej subploche alebo ploche.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne