IS-8x

IS 8 - diaľková návesť

Zákon

Značka informuje o cieľoch a vzdialenosti k vyznačeným cieľom v kilometroch. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísiel diaľnic, rýchlostných ciest a ciest platia podmienky ako pri značke č. IS 2.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

DIAĽKOVÁ NÁVESŤ je iba vtedy, keď na tabuli nie sú vyobrazené žiadne jazdné pruhy.Neide o žiadnu návesť pred križovatkou.Je to informácia , ako ďaleko máme do najbližšieho cieľa.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne