IS-8

IS 7b - výjazd

Zákon

Značka informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o čísle výjazdu (odbočenia) na inú cestu, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Používa sa v križovatkách označených značkou IS 1b okrem križovatiek s viacerými výjazdovými vetvami. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania platia podmienky ako pri značke IS 2.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne