IS-7

IS 7a - smerová tabuľa

Zákon

Značka informuje o cieli (cieľoch) v smere odbočenia a čísle križujúcej diaľnice, rýchlostnej cesty a cesty. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke IS 9.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne