IS-6

IS 6 - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka poskytuje na diaľnici a rýchlostnej ceste rozšírené informácie o cieľoch v smere odbočenia. V hornej časti značky je uvedený názov a označenie križovatky. Pod označením križovatky môžu byť na subplochách uvedené aj ďalšie dostupné ciele. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke IS 2. Ak je na značke uvedený kultúrny alebo turistický cieľ, farba subplochy je hnedá.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to návesť pred križovatkou, lebo je tam znázornený výjazd z diaľnice.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne