Dopravná značka IS40i

IS 40i - Koniec cyklistickej trasy

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Informácia pre cyklistov, že cykl. trasa č. 25 sa končí.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne