Dopravná značka IS40h

IS 40h - Smerová tabuľa pre cyklistov

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tabuľka označuje zmenu smeru / doprava / na cykl. trasu č. 10.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne