Dopravná značka IS40g

IS 40g - Smerová tabuľa pre cyklistov

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tabuľka označuje zmenu smeru / doľava / na cykl. trasu č. 2


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne