Dopravná značka IS40f

IS 40f - Smerová tabuľa pre cyklistov

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tabuľka potvrdzuje správny smer jazdy pre cyklistov a číslo cykl. trasy 25.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne