Dopravná značka IS40d

IS 40d - Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Smerová tabuľa pre cyklistov ,znamená odbočiť doľava a taktiež ,že sa nachádza na cykl. trase č.15.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne