Dopravná značka IS40c

IS 40c - Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Smerová tabuľa pre cyklistov ,znamená odbočiť doprava, a taktiež ,že sa nachádza na cykl. trase č.85.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne