Dopravná značka IS40b

IS 40b - Smerová tabuľa pre cyklistov (s dvoma cieľmi)

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Smerová tabuľa pre cyklistov s dvoma smermi a taktiež ,že sa nachádza na cykl. trase č.25.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne